Nowy Zarząd UKS Silesia
Dodane przez Marian Krupa dnia Październik 10 2009 18:27:25
W dniu 7 października 2009 roku odbyło się Nadzwyczajne Walne Zebranie członków, na którym wybrano nowy Zarząd UKS Silesia Chełm Śląski. Zarząd na krótkim zebraniu ukonstytuował się w sposób następujący;
Marian Krupa - Prezes
Marek Kruszuński - Wice Prezes d/s Organizacyjnych
Sylwia Krupa - Wice Prezes d/s Szkolenia
Ryszard Stolorz - Skarbnik
Agnieszka Węglowska - Sekretarz